Om ervoor te zorgen dat de buurtpreventie app optimaal gebruikt wordt, zijn er een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk deze regels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groep en gebruik maken van de buurtpreventie alarmgroep zoals de bedoeling is.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig in de gemeente Venray.
 3. De politie is geen lid van deze groep en komt alleen in actie wanneer een melding bij112 gedaan wordt. Bel 0900-8844 wanneer er geen spoed is.
 4. Gebruik de Alarmgroep volgens de SAAR afkorting:
 • SSignaleer
 • AAlarmeer door 112 te bellen
 • AApp om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • RReageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met deverdachte persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 1. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 2. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 3. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobieletelefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekkenvan een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 5. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 6. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.
 7. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder, eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.